Cãrti electronice
Titlu
Editura si anul aparitiei
Din tainele jocurilor de loterie  Vezi coperta Editura InfoRapArt, 2007, 184 pag.
ISBN: 978-973-0-05283-1
Format electronic, 1998
Întârziata vestire
poeme  Vezi coperta
Editura Noduri si Semne, 2003, 72 pag.
ISBN: 973-0-02794-3
Format electronic, 2000
Corel Paradox v8/9
manual de utilizare  Vezi coperta
Editura "Sah-Press", Bucuresti, 2000, 304 pag. Format electronic, 2001
Cartea micului investitor
matematicã actuarialã
Format electronic, 2000, 160 pag
Infractionalitatea pe calculator Format electronic, 2000, 205 pag
Y2K - Bomba anului 2000?
eseu  Vezi coperta
Editura "Geneze", 1999, 112 pag
Format electronic, 2000
Anul cub
poeme-probleme  Vezi coperta
Editura "Dominus", 1998, 112 pag.
ISBN: 973-98988-0-7

Format html, 1990
Dictionar de acronime în informaticã Format electronic, 1998, 247 pag
Lectii de sah-computer Galati, 1988, 42 pag.
Format electronic, 1997
Mica enciclopedie IBM PC
  Vezi coperta
Editura "Sah-Press", Bucuresti, 1996, 288 pag Format electronic, 2001
Paradox 3.5 / 4 / 4.5
ghid de utilizare  Vezi coperta
Editura "Sah-Press", Bucuresti, 1995, 288 pag. Format electronic, 1998
Matematicienii despre... Format electronic, 1990, 101 pag
Alte lucrãri:
Eseuri Format electronic, 1998
Traduceri literare Format electronic, 1975
Articole si note matematice Format electronic, 1983
Articole si note informatice Format electronic, 1985