Y2K
 BOMBA..ANULUI..2000.

Editura GENEZE,  Galati,  1999
ISBN 973-9487-07-6,  112 pagini

 Petre..Rãu

CUPRINS

In loc de prefatã
INTRODUCERE
     Surprize ale anului 2000
     Reguli neclare
     Panicã si panicari
     Scenarii grotesti
     Cât adevãr si câtã exagerare
     Care sunt costurile implicate?
CE ESTE PROBLEMA ANULUI 2000?
     Aria de cuprindere
     O explicatie tehnicã pentru PC-uri
     Consecinte
     Comenzile DOS de setare a datei (DATE) si timpului (TIME)
     Ce se stie?
PREOCUPÃRI IN STRÃINÃTATE
     Site-ul Internet - www.y2k.com
     Problema Y2K în atentia ONU
     Strategia Microsoft
     AMI informeazã
     AWARD informeazã
PREOCUPÃRI ROMANESTI
     Comisia Nationalã "Mileniul"
     Ordonanta de urgentà a Guvernului României
     Preocupãri la B.N.R.
     Preocupãri la B.C.R.
     Preocupãri la Daewoo - Craiova.
     Preocupãri la I.C.L. România.
     Preocupãri la I.C.I.
     Preocupãri la I.D.G.
     Preocupãri la Sidex - Galati
     Preocupãri la I.N.G. Group România
RECOMANDÃRI
     Testarea si evaluarea produselor software
     Procesarea corectã a datelor înainte si dupã 01.01.2000
     Manipularea neambiguã a datei
     Procesarea corectã a anului bisect 2000
     Procesarea corectã a datei în functii speciale
     Verificarea compatibilitãtii
     Testãrile de bazã asupra produselor software
     Recomandãri Microsoft
     Recomandãri Oracle
     Ceasul intern RTC si BIOS-ul unui PC
     Recomandãri pentru identificare BIOS
     Probleme ale limbajului C
     Probleme ale Visual FoxPro 6.0
     Probleme ale foilor de calcul tabelar
SOLUTII PROPUSE
     Procesarea corectã a anului bisect
     O solutie posibilã pentru Y2K
     Utilitare de testare, drivere si patches-uri
     Modalitãti de testare a compatibilitãtii Y2K
     Solutii pentru compatibilitatea hardware
     Testarea automatã RTC+BIOS
TESTE
     Teste pentru ceasul PC-ului
     Programul de testare TEST2000.EXE
     Programul de testare Y2KPCPro.Com
     Testarea ceasului intern si a BIOS-ului
     Alte teste de tranzitie
Anexa 1 - Lista datelor critice
Anexa 2 - Date utilizate de functii software speciale
Anexa 3 - Lista de utilitare, drivere si patches
Bibliografie
Fisã de scriitor


Atentie! Cartea este în lucru pentru construirea în format electronic!

Copyright © 1989 - Petre Rãu