CARTEA MICULUI INVESTITOR

Petre Rãu

CUPRINS
Cuvânt înainte
Fixarea notiunilor
Capitolul I  - Calcul bazat pe dobânzi simple
    Problema directã
    Problema derivatã I
    Problema derivatã II
    Exemple de utilizare a tabelelor
    Scadenta medie. Scadenta comunã
    Procentul mediu de plasament
Capitolul II - Calcul bazat pe dobânzi compuse
    Depunerea unei sume initiale
    Controlul devalorizãrii monedei
    Plãti periodice
        Plãti variabile posticipate temporare imediate cu dobândã variabilã
        Plãti variabile posticipate temporare imediate cu dobândã constantã
        Plãti constante posticipate temporare imediate cu dobândã variabilã
        Plãti constante posticipate temporare imediate cu dobândã constantã
        Plãti variabile posticipate temporare amânate cu dobândã variabilã
        Plãti variabile posticipate temporare amânate cu dobândã constantã
        Plãti constante posticipate temporare amânate cu dobândã variabilã
        Plãti constante posticipate temporare amânate cu dobândã constantã
        Plãti constante continue imediate sau amânate cu dobândã constantã
        Plãti variabile anticipate temporare imediate cu dobândã variabilã
        Plãti variabile anticipate temporare imediate cu dobândã constantã
        Plãti constante anticipate temporare imediate cu dobândã variabilã
        Plãti constante anticipate temporare imediate cu dobândã constantã
        Plãti variabile anticipate temporare amânate cu dobândã variabilã
        Plãti variabile anticipate temporare amânate cu dobândã constantã
        Plãti constante anticipate temporare amânate cu dobândã variabilã
        Plãti constante anticipate temporare amânate cu dobândã constantã
        Plãti constante continue imediate sau amânate cu dobândã constantã
        Probleme rezolvate
    Depunerea periodicã a unei sume constante
Capitolul III - Calculul actiunilor
    Consideratii generale
    Modelul general
    Modelul Gordon-Shapiro
    Modelul Bates
    Indicatori bursieri
Capitolul IV- Decizii în investitii
    Atitudinea de investitor
    Investitii bazate pe fonduri proprii
    Investitii bazate pe împrumuturi
    Riscuri în investitii
Anexa 1 - Programe pentru calculator
    Programe sursã de calcul cu dobânzi simple
        Programul CECA1
        Programul CECA2
        Programul CECA3
   Programe sursã de calcul cu dobânzi compuse
        Programul CEC11
        Programul CEC12
        Programul CEC13
        Programul CEC14
        Programul CEC99
   Programe sursã pentru calculul actiunilor
        Programul CECACT1
        Programul CECACT2
        Programul CECACT3
        Programul CECACT4
        Programul CECACT5
        Programul CECACT6
        Programul CECACT7
Anexa 2 - Tabele de calcul
    Tabelul 1.1
    Tabelul 1.2
    Tabelul 1.3
    Tabelul 2.1
    Tabelul 2.2
    Tabelul 2.3
    Tabelul 2.4
Bibliografie
Programe sursã - rapcec.pas

Copyright © 1997 - Petre Rãu