Corel
 PARADOX 
- Manual de utilizare -
Editura SAH-PRESS,  Bucuresti,  2000
ISBN 973-98202-3-9  304 pagini
Petre Rãu
Liviu Rãu
- Doriti sã utilizati eficient bazele de date relationale? 
- Doriti sã construiti singuri o lucrare de evidentã contabilã?
- Doriti sã aveti o evidentã a salariatilor si sã efectuati automat calculul salariilor?
- Doriti sã analizati pretul de cost si sã urmãriti operativ productia?
- Doriti sã cunoasteti stocurile si sã vã aprovizionati corect si la timp?
- Doriti sã urmãriti pe calculator derularea contractelor?
- Doriti o evidentã corectã a clientilor si furnizorilor, a încasãrilor si plãtilor?
- Doriti sã dispuneti de un intrument puternic pentru dezvoltarea oricãrei aplicatii de gestiune pe calculatoare de tip IBM PC?

Cea mai înteleaptã alegere este PARADOX !

Pe firmamentul sistemelor de gestiune a bazelor de date relationale Paradox are o strãlucire aparte.
Acest manual vã ajutã sã-l cunoasteti si sã-l utilizati.

CUPRINS

Cuvânt înainte
1.   CARACTERISTICI TEHNICE
2.  BAZE DE DATE
3. STARTAREA PARADOX
4. TABELE
5.  INTEROGAREA BAZELOR DE DATE
6. FORME
7. RAPOARTE
8. GRAFICE
9. SQL
10. INSTRUMENTE
11. PERFECT EXPERT
12. LIMBAJUL ObjectPAL
13. PARADOX SI INTERNET
14. ALTE UTILITÃTI
15. APLICATII PRACTICE
        GESTCART - Gestiunea cãrtilor la distribuitorii autorizati
        CONTAB - Sistem informatic de contabilitate
Bibliografie

Copyright © 2000 - Petre Rãu & Liviu Rãu