PARADOX (Versiunile 3.5, 4.0 si 4.5) 
- Ghid de utilizare -
Editura SAH-PRESS,  Bucuresti,  1995
ISBN 973-96820-5-7  288 pagini
 Petre.Rãu 
- Doriti sã utilizati eficient bazele de date relationale? 
- Doriti sã aveti o evidentã a salariatilor si sã efectuati automat calculul salariilor?
- Doriti sã analizati pretul de cost si sã urmãriti operativ productia?
- Doriti sã cunosteti stocurile si sã vã aprovizionati corect si la timp?
- Doriti sã urmãriti pe calculator derularea contractelor?
- Doriti o evidentã corectã a clientilor si furnizorilor?
- Doriti o contabilitate eficientã?
- Doriti sã dispuneti de un intrument puternic pentru dezvoltarea oricãrei aplicatii de gestiune pe calculatoare de tip IBM PC?

O alegere înteleaptã este PARADOX !

Pe firmamentul sistemelor de gestiune a bazelor de date relationale Paradox are o strãlucire aparte.
Acest manual vã ajutã sã-l cunoasteti si sã-l utilizati.

CUPRINS

Cuvânt înainte
I.   Scurt istoric, versiuni
II.  Instalare Paradox
III. Lansare în executie
IV. Caracteristici Paradox
        Obiecte Paradox
        Tabela (Table)
        Familie de obiecte (Family)
        Videoformate (Forms)
        Rapoarte (Reports)
        Imagine (Image)
        Instrumente (Tools)
        Programe (Scripts)
        Taste functionale (Keys)
        Sistemul de ajutor interactiv (Help)
        Ecran (Screen)
        Spatiul de lucru (Workspace)
        Meniu (Menu)
        Selectarea functiilor
        Meniul principal (Main Menu)
V.  Meniuri Paradox
        Meniul general
        Meniul View (Vizualizare tabele)
        Meniul Ask (Interogare bazã de date)
        Meniul Report (Rapoarte)
        Meniul Create (Crearea tabelelor)
        Meniul Modify
        Meniul Image
        Meniul Forms (Videoformate)
        Meniul Tools (Instrumente)
        Meniul Scripts (Scripturi)
        Meniul Exit (Iesire)
VI. Limbajul de programare PAL
        Elemente componente ale limbajului
        Functiile editorului Paradox
        Comenzi si functii PAL
             Comenzi
             Functii
        Comenzi de legãturã SQL
        Functii de legãturã SQL
VII.  Proiectarea unei aplicatii sub Paradox
VIII. Aplicatia "Evidenta personalului si calculul salariilor"
IX.    Proceduri si functii cu utilitate generalã
         ASK() - Procedurã de interogare a bazei de date
         EDITTAB() - Procedurã generalã de editare tabele
         CITFIS() - Procedurã de citire si listare fisiere text
         FRAME() - Procedurã de afisare chenare cu mesaje
         LISTY() - Procedurã de previzualizare a rapoartelor
         LISTALL() - Procedurã de elaborare rapoarte
         LISTFORM() - Procedurã de elaborare a rapoartelor pe baza formulelor prefabricate
         SHOW() - Functie de selectie valori din câmpuri
         LEI() - Functie de conversie sume numerice în litere
X.  Anexe
        Anexa 1 - Lista codurilor si mesajelor de eroare
        Anexa 2 - Lista formatelor de scriere
INDEX de comenzi si functii PAL
Bibliografie

Atentie! Cartea nu este disponibilã în format electronic!

Copyright © 1995 Petre Rãu