MICA ENCICLOPEDIE
IBM PC
 Petre.Rãu

Editura SAH-PRESS,  Bucuresti,  1996
ISBN 973-96820-6-5   288 pagini
Tipografia CHARME-SCOTT Bucuresti

CUPRINS
Invitatie
Cuvânt înainte
Capitolul I-Componente de bazã ale calculatorului
       Unitatea centralã
        Memoria internã
        Ecranul
        Tastatura
                            Utilizarea tastaturii *Introducerea caracterelor inferioare si superioare*
                            Descrierea tastelor cu regim special *Combinatii speciale de taste
        Memoria externã
                            Discul Winchester(Hard-disk) *Discul flexibil(Floppy-disk) *
                            Compact-Disk_ul * Litere alocate unitãtilor de disc*Componente de disc(zone)
       Imprimanta
                            Caracteristici generale * Cum alegem o imprimantã * Exemple de imprimante
       Alte unitãti periferice
                            Mouse * Scanner * Banda magneticã (Streamer) * Adaptor serial * Plotter *
                            Adaptor muzical * Trackball * Joystick * Digitizor * FAX * Modem
Capitolul II - Organizarea datelor
                            Nume de fisiere * Tipuri de fisiere * Directoare (Structura arborescentã a
                            directoarelor * Cale/path, Specificatoare de fisiere * Directorul curent *
                            Drive curent) * Cursor, prompter
Capitolul III - Sisteme de operare
                           Scurt istoric * Sistemul de operare DOS * Sistemul de operare Windows *
                           Sistemul de operare OS/2 * Sistemul de operare UNIX * Sistemul de operare
                           LINUX * Sistemul de operare SOLARIS * Sistemul de operare XENIX
Capitolul IV- Sistemul de operare MS-DOS
                          Componente de bazã MS-DOS * Lansarea sistemului de operare MS-DOS
                          (Intrarea în actiune a componentei BIOS * Intrarea în actiune a încãrcãtorului *
                          Fisierul CONFIG.SYS*Fisierul AUTOEXEC.BAT*Intrarea în modul interactiv)*
                          Fisiere de comenzi * Comenzi MS-DOS
Capitolul V  - Utilitare
                         Arhivarea fisierelor (Programele PKZIP si PKUNZIP * Programul ARJ *
                         Programul ICE * Programul RAR) * Tratarea virusilor * XTreeGold *
                         Utilitare Norton * PC-Tools * Norton Commander * Norton Guides *
                         Depanatoare * Bibliotecarul LIB * Editorul de legãturi LINK * HelpDOS
Capitolul VI - Limbaje de programare
                         PASCAL* BASIC * C * C++ * FORTRAN * COBOL * LISP * PROLOG *
                         ALGOL * ASM
Capitolul VII-Sisteme de gestiune a bazelor de date
                  Paradox * dBase * FoxBase+ * Oracle * Informix 4GL * Ingres PC * PC-Focus *
                         FoxPro * Access * Clipper * Works
Capitolul VIII - Editoare de texte
                         WordStar * Word Perfect * Word * SPrint * XY-Write * Office-Write *
                         Lotus-Manuscript
Capitolul IX    - Programe de graficã
              CorelDRAW * Fractal Design Painter
Capitolul X     - Programe de paginatie
                        Page Maker * QuarkXPress * Ventura Publishers * Page Plus 3.0 *
                    First Publisher * Microsoft Publisher * ViewBase
Capitolul XI    - Proiectare asistatã
                        AutoCAD * MathCAD * RasterWare * Tek Illustrator
Capitolul XII  - Tabele de calcul
              LOTUS 1-2-3 * QuatroPro * Excel
Capitolul XIII  - Windows
Capitolul XIV  - Windows 95
Capitolul XV   - Sisteme de comunicatii
Capitolul XVI  - Medii de dezvoltare si integrate
                        Microsoft Office * Visual Basic * Visual C++
Capitolul XVII - Jocuri pe calculator
Anexa 1 - Firme renumite de software
Anexa 2 - Dictionar cu extensii de fisiere
Anexa 3 - Dictionar de termeni tehnici
Anexa 4 - Firme renumite constructoare
Anexa 5 - Setul de caractere ASCII
Bibliografie

Copyright © 1996 - Petre Rãu